تقدیر از نخستین مدال آوران رشته ورزشی طناب زنی

مکان شما:
رفتن به بالا