طناب مهره ای دابل داچ

قیمت (جفتی) : 900000 ریال مناسب برای مهارت های نمایشی دابل داچ انفرادی و تیمی و دابل تاچ سرعت دسته های بلند برای بهتر گرفتن طناب انعطاف پذیر سبک وجود بست پلاستیکی در داخل دسته طناب مناسب برای مهارتهای سرعتی و نمایشی قابلیت کوتاه و بلند شدن طناب بوسیله کم و زیاد کردن مهره ها…