طناب مهره ای دسته بلند کنگره دار

قیمت : 350000 ریال دارای شیار بر روی دسته ها که موجب بهتر گرفتن طناب می شود دسته های بلند برای بهتر گرفتن طناب انعطاف پذیر سبک وجود بست پلاستیکی در داخل دسته طناب قابلیت کوتاه و بلند شدن طناب بوسیله کم و زیاد کردن مهره ها مناسب برای مهارتهای نمایشی تنوع رنگ قبل از…