برگزاری کارگاه یک روزه مربیگری کشوری

  به همت فدراسیون ورزشهای همگانی کارگاه یک روزه مربیگری ویژه ورزشکاران و مربیان شرکت کننده در مسابقات مجازی جهانی طناب زنی برگزار گردید . در این کارگاه که مورخ 29 خرداد 1400 به صورت مجازی برگزار شد ، حدود 60 مربی و ورزشکار حضور داشتند . خانم فاطمه شیبانی در بخش ماده های نمایشی…